Không có ảnh

Chi bộ Tổ chức Nhân sự tổ chức thành công Đại hội điểm

Ngày 24/5/2017, tại trụ sở Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Hà Nội, chi bộ Tổ chức Nhân sự - trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty PVC – ...