Không có ảnh

Khởi động Dự án điện gió Kê Gà

Ngày 18/01, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận cùng phát triển Dự án điện gió biển Kê Gà ...