Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020