PVC chia sẻ cơ hội hợp tác, đầu tư cổ phiếu xây lắp và bất động sản

29/06/2017
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành, xây dựng công nghiệp và dân dụng. Sau thời gian ...