Tổng công ty PVC bổ nhiệm tân Tổng giám đốc

29/07/2019
Ngày 29/7/2019, tại Hà Nội Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Đình Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc PVC

PVX Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019

25/07/2019
Ngày 25/7/2019 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam công bố Thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019, cụ thể:

Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

26/05/2019
Ngày 25/5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.