Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (LCC)

16/05/2020
Chiều ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (LCC) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược.