PVX Công bố thông tin về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với Cổ phiếu PVX

14/10/2020
Tổng công ty Cổ Phần xây lắp Dầu khí Việt Nam Công bố thông tin như sau