Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (LCC)

16/05/2020
Chiều ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (LCC) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược.
buca escort