Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2010

27/04/2010
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin công bố toàn văn Biên vản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2010

Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

25/04/2010
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Sở giao dịch chứng ...

Bản cáo bạch niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN

25/04/2010
Tổng công ty xin trân trọng gửi tới các quý cổ đông Bản cáo bạch niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty

25/04/2010
Ngày 27/8/2009, Tổng công ty PVC đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về phương án kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty và ngày 28/8/2009, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã ban hành Quyết định kiện toàn ...

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

25/04/2010
Ngày 12/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Công bố thông tin bất thường về việc PVC được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

25/04/2010
Ngày 11/8/2009, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Giấy mời Đại hội đồng Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông PVC năm 2010

25/04/2010
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính gửi tới quý Cổ đông giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2010