PVX Công bố thông tin về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với Cổ phiếu PVX

14/10/2020
Tổng công ty Cổ Phần xây lắp Dầu khí Việt Nam Công bố thông tin như sau

Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
buca escort