Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày 12/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Download tài liệu tại đây
buca escort