Giấy mời Đại hội đồng Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông PVC năm 2010

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính gửi tới quý Cổ đông giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2010
Tải file tại đây
Download tài liệu tại đây
buca escort