Giấy xác nhận tham gia - ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2010

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí kính gửi tới quý Cổ đông giấy xác nhận tham gia - ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2010.
Tải file tại đây
buca escort