PVX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 16/5/2022, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư Tập đoàn; về phía Công ty TNHH Kiểm toán VACO có ông Lê Xuân Thắng - Phó Tổng giám đốc công ty, ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Kiểm toán; Về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) có ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty,  ông Phan Tử Giang - Tổng giám đốc Tổng công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó bí thư, Phụ trách Đảng ủy Tổng ty, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng/VP Đảng ủy Tổng công ty cùng các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.
     

Ông Phạm Vũ Tuấn Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

                                                           Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Thay mặt ban lãnh đạo PETROCONs, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy và Tổng giám đốc Tổng công ty Phan Tử Giang đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PETROCONs trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022. Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs). Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng từ những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên tâm huyết, PETROCONs đã có những nét khả quan đáng ghi nhận, PetroCons đã có lãi sau nhiều năm lỗ liên tiếp. Đặc biệt trong công tác triển khai thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 13/5/2022 nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã tiến hành hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1 thành công vượt 7 ngày so với tiến độ đề ra, đây là nỗ lực rất lớn của Tổng công ty PetroCons.

    

Ông Nghiêm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT

Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Báo cáo về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025; Báo cáo về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
    

Ông Phan Tử Giang, Tổng giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của PetroCons

Trong phần thảo luận tại đại hội, đã có nhiều cổ đông đưa ra những câu hỏi trao đổi đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác thoái vốn các công ty con, trong đó có các công ty bất động sản, trong điều kiện hiện nay việc siết dòng vốn vào bất động sản liệu Tổng công ty có kế hoạch dự phòng nào nếu thoái vốn không thành công và dự kiến 2022 có thoái công ty cụ thể nào không; Việc quay lại giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội, cách khắc phục và mong muốn của cổ đông được giao dịch hàng ngày. Đáng ghi nhận là các ý kiến nêu lên đều mang tính xây dựng và bày tỏ sự quan tâm đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của PETROCONs. Thay mặt ban lãnh đạo PETROCONs, ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phan Tử Giang - Tổng giám đốc PETROCONs đã lần lượt trả lời thỏa đáng các câu hỏi mà cổ đông đưa ra.
    

Ông Nguyễn Phương Nam,Trưởng Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trên với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại đại hội: