Thư cảm ơn Về việc quyên góp, ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19