Thư cảm ơn của Tổng Công Ty PVC về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

nullMột số hình ảnh Lãnh đạo Tổng công ty thay mặt Cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam trao quà ủng hộ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tiếp nhận ủng hộ từ Cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Mẹ - Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)Phạm Văn Lưu Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty.