Thông điệp đầu năm 2020 của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Theo pvn.vn