Thông báo tổ chức Hội thảo Giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các đơn vị thành viên của PVC

Triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 375/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 22/06/2018 , Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tổ chức buổi roadshow nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư vào các đơn vị nằm trong danh mục thoái vốn của PVC.

Buổi roadshow sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 10/4/2019 tại Tầng 27, Tòa nhà CEO Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà nội. PVC/PSI sẽ giới thiệu tới các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào các đơn vị: Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-BÌNH SƠN), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC-KBC).

PVC và PSI rất mong các nhà đầu tư quan tâm tham dự.

Trân trọng!

Tags: null