Tổng công ty PVC tích cực hướng tới kỷ niệm 35 năm Thành lập Tổng công ty và đơn vị thành viên

Ngày 17/8/2018, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty và đơn vị thành viên. Lễ phát động thi đua và ký kết thỏa thuận về công tác tiếp thị, đấu thầu giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên.
 
            Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty và đơn vị thành viên
      Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9 tại thành phố Vũng Tàu. Đại biểu dự gồm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên và lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ.
      Đây là dịp những người thợ xây lắp dầu khí ôn lại truyền thống 35 năm gian lao xây dựng phát triển và trưởng thành, nhằm khơi dậy niềm tự hào của mỗi CBCNV, người lao động PVC trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng công ty. Hơn thế nữa thời điểm này PVC cũng nêu cao tinh thần đoàn kết vượt khó, động viên CBCNV - Người lao động PVC nỗ lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nhằm vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty cũng như của Ngành Dầu khí Việt Nam.
      Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được phân công cụ thể đến từng Bộ phận, Ban chuyên môn Tổng Công ty làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức được chu đáo. Cụ thể Ban Kế hoạch Đầu tư &TCC đã hoàn tất dự thảo báo cáo ôn lại quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Tổng công ty và đơn vị thành viên trong thời gian 35 năm qua, để báo cáo tại buổi lễ; Ban Kinh tế Kỹ thuật đã tích cực phối hợp với các đơn vị thành viên Tổng công ty soạn thảo các hợp đồng để ký kết tại buổi lễ. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã phối hợp sẵn sàng công tác tuyên truyền về sự kiện, chuẩn bị nội dung phát động thi đua, kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao trong Lễ kỷ niệm và giao lưu tại khu vực Vũng Tàu. Ban TCHC đã chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần của lễ kỷ niệm.
      Trước đó, theo kết luận cuộc họp Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty và đơn vị thành viên ngày 14/8/2018 và ngày 27/8/2018 do đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì đã phân công và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung (theo kế hoạch trên) và báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1, giai đoạn 2 tại cuộc họp Ban Tổ chức. Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 1, gia đoạn 2, Ban tổ chức đã có những chỉ đạo cụ thể, sát sao các nhiệm vụ cho từng Bộ phận, các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên.
      Như vậy, tiến độ chuẩn bị cho sự kiện Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng Công ty PVC và đơn vị thành viên đã tiến tới giai đoạn 3, Ban Tổ chức đang tích cực phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ họp rà soát lại tổng thể các nội dung công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần cuối cùng để tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty thành công tốt đẹp. 
Tags: null