Dự án NMNĐ Thái Bình 2: Nhiều giải pháp tăng tốc nước rút

Hiện nay, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn còn hàng chục hạng mục đang thi công, triển khai dang dở. Để nhà máy hoàn tất giai đoạn xây lắp, chuyển sang giai đoạn chạy thử và đi vào vận hành cần nhiều giải pháp quyết liệt từ công tác xây dựng, chuẩn bị vận hành đến dòng tiền.

Với tâm thế nhận diện chính xác các khó khăn, tồn tại để áp dụng các giải pháp đồng bộ đem lại hiệu quả thực tế cho dự án, tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, đại diện các phòng ban chuyên môn của Ban QLDA cùng Tổng thầu EPC dự án là Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) đã thẳng thắn phân tích, đánh giá những vấn đề nội tại của dự án như sự phối hợp giữa các nhà thầu, đồng bộ trong quản lý, lường trước các phát sinh và rủi ro trong thi công, bảo đảm tài chính để dự án vận hành, bù đắp tiến độ.


Toàn cảnh Dự án NMNĐ Thái Bình 2

Để hoàn tất thi công các hạng mục xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó trưởng ban QLDA phụ trách xây dựng nhấn mạnh, Tổng thầu PVC và các nhà thầu cần tập trung hoàn thành xử lý các hạng mục theo đúng từng mốc công việc. Ưu tiên thi công các hạng mục đường găng cấp thiết và xây dựng một số phương án tạm thời.

Tổng thầu PVC cần đôn đốc các nhà thầu phụ tập trung hoàn thiện hồ sơ chất lượng, khối lượng, các mốc thanh toán các hạng mục đã hoàn thành thi công đáp ứng tiến độ công việc. Trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải hoàn thiện hồ sơ thanh toán song song với quá trình triển khai thi công. Đẩy nhanh tiến độ mua sắm đấu thầu, thường xuyên rà soát danh mục khối lượng vật tư còn lại để cung cấp kịp thời như tôn, cửa nhà nén khí thải tro xỉ, bulong móng kho than số 2-3, giàn thép hệ thống băng tải than, vật liệu bãi xỉ…

Đặc biệt, Tổng thầu dự án cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát chi phí, đáp ứng chất lượng và tạo hành lang pháp lý để tăng tốc độ triển khai dự án. Cụ thể cần chấm dứt và thay thế các nhà thầu thiếu hợp tác, năng lực yếu để chuyển giao các hạng mục công việc đang làm chậm tiến độ tổng thể cho các nhà thầu mới có đủ năng lực và nhiệt huyết. Phải lập kế hoạch bù tiến độ bao gồm việc huy động nhân công cho từng hạng mục, máy móc thi công, nhân sự điều hành. Tổng thầu phải đưa ra kế hoạch từng ngày, thực hiện cam kết trong kế hoạch bù tiến độ cho tất cả các hạng mục còn dang dở.

Ngay khi các hạng mục xây dựng hoàn thành, NMNĐ Thái Bình 2 sẽ đồng thời tiến hành công tác chạy thử từng hạng mục, chạy tĩnh các thiết bị, kiểm tra các hệ thống phụ trợ… Để công tác chạy thử của NMNĐ Thái Bình 2 giảm thiểu các yếu tố rủi ro, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ cần thiết lập và tổ chức mô hình chuẩn và lên kế hoạch, chương trình quy trình chạy thử cho dự án. Cần đôn đốc Tổng thầu PVC khẩn trương hoàn thành gói thầu chạy thử các thiết bị cho toàn nhà máy, thiết lập mô hình chạy thử thuộc các hệ thống trong nhà máy để sớm hoàn thiện các quy trình chạy thử tổng thể cho dự án.

Dự án cũng cần chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp xử lý môi trường đầu tư các thiết bị kiểm soát về môi trường như hệ thống giám sát khói, nước thải, bụi, độ ồn, hồ kiểm chứng để có đủ các cơ sở khoa học chứng minh các yếu tố ảnh hưởng môi trường. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp sử dụng đốt dầu DO hoặc đưa sớm hệ thống lọc bụi tĩnh điện trong quá trình khởi động lò hơi phụ và lò hơi chính của dự án.

Đặc biệt cần tổ chức phân vùng và phân tích các nguy cơ mất an toàn cho toàn thể dự án trong suốt quá trình chạy thử, phổ biến hằng ngày cho toàn thể các vị trí chủ chốt vào mỗi sáng. Thực hiện chặt chẽ tiến độ kiểm soát an toàn trong quá trình cấp phiếu công tác cho các tổ nhóm làm việc. Đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp với địa phương tuyên truyền phổ biến kiến thức, thông báo các chương trình chạy thử có thể ảnh hưởng đến nhân dân quanh khu vực dự án. Từ đó có thể có được sự đồng thuận, hỗ trợ tạo điều kiện của nhân dân địa phương.

 Cần chấm dứt và thay thế các nhà thầu thiếu hợp tác, năng lực yếu để chuyển giao các hạng mục công việc đang làm chậm tiến độ tổng thể cho các nhà thầu mới có đủ năng lực và nhiệt huyết.

Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án, ông Nguyễn Vĩnh Thành, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch chỉ rõ, Ban QLDA cần chủ động phối hợp và hỗ trợ Tổng thầu đẩy nhanh tiến độ mua sắm vật tư, thiết bị còn lại của dự án để kịp thời cung cấp vật tư, vật liệu phục vụ công tác lắp đặt và tránh các rủi ro phát sinh tăng chi phí do kéo dài công tác mua sắm; mặt khác cần xem xét và xử lý thanh toán kịp thời để Tổng thầu có tối đa nguồn thanh toán triển khai công việc. Tập trung các nguồn lực để hoàn thành các mốc quan trọng của dự án, đặc biệt là mốc đốt lửa lần đầu.

Tổng thầu cần tìm các giải pháp và biện pháp về tài chính để chủ động chi phí đủ nhằm hoàn thành dự án, đồng thời kiến nghị Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế hỗ trợ chi phí thiếu hụt của PVC. Cụ thể là trước mắt cần cho phép PVN được ứng trước số tiền trên từ nguồn vốn của PVN để thay mặt PVC thanh toán cho các hạng mục công việc còn lại của dự án trong khi PVC thực hiện các giải pháp bù đắp dòng tiền. Đây là giải pháp có tính thiết thực và khả dụng trong tình thế tài chính hiện nay của Tổng thầu để có thể hoàn thành dự án đúng kế hoạch tiến độ.

Phối hợp và hỗ trợ Tổng thầu đàm phán với các nhà thầu phụ quốc tế để xử lý các vướng mắc, giảm thiểu các rủi ro đối với những thiết bị sắp hết thời hạn bảo hành và các rủi ro kéo dài tiến độ. Tăng cường kiểm soát việc sử dụng các khoản tiền trong các tài khoản của PVC như phân bổ lại chi phí quản lý để bù đắp cho thi công.

Có thể thấy rằng, để đảm bảo tiến độ của Dự án NMNĐ Thái Bình 2 trong bối cảnh ngành Dầu khí cũng như Tổng thầu và các nhà thầu tham gia dự án đang gặp muôn vàn khó khăn đòi hỏi không chỉ những người đang tham gia xây dựng nhà máy cần có quyết tâm, nhiệt huyết mà cần các cấp có thẩm quyền, lãnh đạo các ban ngành chuyên môn liên quan hỗ trợ tích cực.