PVC tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 21/12/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Tham dự hội nghị có Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Tiến Vinh, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, các phòng ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PVC có Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế, các Ủy viên HĐQT, các Phó Tổng giám đốc cùng gần 100 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và phòng ban chuyên môn PVC.

pvc tong ket hoat dong sxkd nam 2017 va phuong huong nhiem vu nam 2018
Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của PVC.

Với tâm thế nhìn thẳng vào sự thật, trung thực và minh bạch thông tin từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, Hội nghị Tổng kết năm 2017 của PVC đã đánh giá toàn bộ những khó khăn thực tế do ảnh hưởng của giai đoạn 2007-2012 đang bộc lộ và ảnh hưởng sâu đến hoạt động SXKD, về nguồn việc làm, những rủi ro trong việc triển khai các dự án. Để từ đó, lãnh đạo Tổng công ty cũng như các đơn vị nhìn nhận rõ về toàn bộ tình hình SXKD, cơ hội cũng như thách thức của PVC trong năm 2018 và những năm sắp tới để tìm ra giải pháp thực sự đưa PVC vào quỹ đạo phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn từ những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, các dự án trong và ngoài ngành dầu khí phải dừng giãn tiến độ, chuyển đổi chủ đầu tư, thị trường bất động sản vẫn ảm đạm và cục bộ… đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD của PVC trong năm 2017. Mặt khác, việc các cơ quan pháp luật thực hiện công tác điều tra, thanh tra, khởi tố một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Tổng công ty làm ảnh hưởng đến tâm lý CBCNV toàn Tổng công ty. Ngoài ra, khi PVC làm việc với các Chủ đầu tư/ Đối tác/ Khách hàng cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD của PVC ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc mới.

pvc tong ket hoat dong sxkd nam 2017 va phuong huong nhiem vu nam 2018
Chủ tịch HĐQT PVN Bùi Ngọc Thắng chỉ rõ những thách thức, rủi ro trong hoạt động SXKD cần khắc phục trong năm 2018.

Trước những thách thức như trên toàn tổ hợp PVC đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và đạt được kết quả ước thực hiện với các chỉ tiêu kinh tế như: Doanh thu toàn tổ hợp ước thực hiện 3.683,88 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch năm 2017 và bằng 40% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, Công ty mẹ PVC ước thực hiện 2.148,32 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch năm 2017 và bằng 30% so với thực hiện năm 2016. Toàn tổ hợp ước lỗ 472,52 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ ước lỗ 345,21 tỷ đồng.

Giá trị phải nộp ngân sách Nhà nước toàn tổ hợp ước thực hiện 296,10 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch năm 2017. Trong đó, Công ty mẹ PVC ước thực hiện 136,51 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2017. Tiền lương bình quân người lao động đạt 9,85 triệu đồng/người/tháng, đạt 97% kế hoạch năm 2017.

Thay mặt ban lãnh đạo PVC, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Thế đã chỉ ra nguyên nhân dẫn tới việc PVC phải báo lỗ. Cụ thể như một số các tồn tại của các năm trước như chi phí quản lý tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 từ đầu dự án chưa kết chuyển, chi phí một số hạng mục tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 chưa có đầu thu, chi phí SXKD dở dang tại dự án NMNĐ Quảng Trạch 1, công nợ phải thu được đánh giá khó có khả năng thu hồi... Đến nay, dự kiến PVC đã đưa vào hạch toán/ trích lập dự phòng các khoản công nợ trên theo nguyên tắc thận trọng trong hạch toán cũng như các quy định về hạch toán kế toán.

pvc tong ket hoat dong sxkd nam 2017 va phuong huong nhiem vu nam 2018
Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và đề ra chỉ tiêu trong năm 2018.

Mặt khác, các đơn vị thành viên tiếp tục thua lỗ cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD toàn Tổng công ty như PVC-Mekong dự kiến lỗ 80,75 tỷ đồng; PVC-IC dự kiến lỗ 44,96 tỷ đồng, PVC Land dự kiến lỗ 12,05 tỷ đồng; PVC-Đông Đô dự kiến lỗ 9,94 tỷ đồng… Ngoài ra, hiện Tổng công ty vẫn đang tiếp tục rà soát nghĩa vụ bảo lãnh đối với các khoản bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn tại các đơn vị.

Năm qua, hầu hết các đơn vị thành viên thuộc PVC đều đã rất nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch đã được Tổng công ty giao, trước khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như những vấn đề nội tại của mỗi đơn vị. Kết quả, trong tổng số 09 đơn vị hợp nhất của PVC có bốn đơn vị dự kiến kết quả kinh doanh có lãi/ không thua lỗ trong năm 2017 là PVC-PT, PVC-MS, PVC-Bình Sơn và PVC-Petroland.

Đặc biệt, PVC-PT – đơn vị điển hình trong công tác tái cơ cấu, tinh chỉnh bộ máy toàn diện đã hoàn thành vượt mức cả 3 chỉ tiêu sản lượng - doanh thu - lợi nhuận với sản lượng đạt 103%, doanh thu đạt 114%, lợi nhuận đạt 161% so với kế hoạch điều chỉnh.

pvc tong ket hoat dong sxkd nam 2017 va phuong huong nhiem vu nam 2018
Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD PVC 2017.

Trong 5 đơn vị có kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2017 gồm PVC Đông Đô, PVC Thái Bình, PVC Mekong, PVC – IC và PVC - Land. Đáng chú ý là có 4 đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch SXKD 2017 điều chỉnh nhưng vẫn thua lỗ do nhiều nguyên nhân khách quan như phải trả lãi vay ngân hàng, thu hồi công nợ kém hiệu quả từ giai đoạn trước...

Một số hoạt động quản trị doanh nghiệp chính của PVC như công tác triển khai dự án, tái cơ cấu và thu hồi công nợ, tiếp thị và đấu thầu, tài chính kế toán, đầu tư… đang được PVC nỗ lực đẩy mạnh. Đặc biệt, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc PVC đã và đang thống nhất ý chí, thể hiện quyết tâm làm rõ ràng, minh bạch và trong sạch toàn bộ các dự án mà PVC tham gia ở giai đoạn trước (2007-2012). Từ đó, tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án NM Nhiệt điện Thái Bình 2 trong năm 2018, hoàn thành dự án đúng theo kế hoạch theo yêu cầu của lãnh đạo Tập đoàn.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của Hợp đồng EPC Thái Bình 2 đạt 81,24% . PVC đã hoàn thành ký Phụ lục bổ sung số 26, 27 Hợp đồng EPC điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều chỉnh tiến độ dự án và điều chỉnh một số nội dung tạm thanh toán. Theo đó, giá trị Hợp đồng EPC được điều chỉnh từ 1,2 tỷ USD lên 1,47 tỷ USD và tiến độ vận hành thương mại Tổ máy 1: ngày 31/12/2018; Tổ máy 2: ngày 31/3/2019.

Ngày 18/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế ban hành tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg cho dự án NMNĐ Thái Bình 2 tại văn bản số 6412/BCT-TCNL. Hiện Tổng công ty tiến hành đàm phán Phụ lục bổ sung Hợp đồng EPC về cơ cấu giá, giá trị Hợp đồng và các điều kiện điều khoản Hợp đồng để phù hợp với hướng dẫn của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà PVC phải đối mặt trong suốt năm 2017. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh: “Tôi rất hiểu và đồng cảm với áp lực mà các đồng chí phải đối mặt trong suốt thời gian qua, cá nhân tôi và lãnh đạo Tập đoàn cũng xin nhận trách nhiệm khi chưa thực hiện hết được những gì đã hứa với PVC. Lãnh đạo Tập đoàn, Hội đồng Thành viên cũng như Ban tổng giám đốc cũng có nhiều vấn đề chưa thể quyết được mà cần phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Tôi rất lấy làm vui mừng khi chứng kiến tinh thần, ý chí quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVC. Mặc dù đứng trước hàng loạt các thông tin bất lợi, hàng loạt thách thức đặt ra trong năm 2018 nhưng các đồng chí vẫn giữ được tinh thần lạc quan, sự quyết liệt trong mọi mặt công tác. Tôi tin rằng với tinh thần trên, PVC sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh này, từng bước vững vàng đi vào quỹ đạo phát triển bền vững trong tương lai”.

pvc tong ket hoat dong sxkd nam 2017 va phuong huong nhiem vu nam 2018
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2018, PVC dự kiến giá trị SXKD khoảng 3.100 tỷ đồng, tổng doanh thu toàn tổ hợp ướt đạt 3.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 205 tỷ đồng, nâng cao thu nhập bình quân cho người lao động khoảng 11,13 triệu đồng/tháng.

Thay mặt lãnh đạo PVC, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng đã cam kết với lãnh đạo Tập đoàn cố gắng phát huy mọi nguồn lực hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2 cũng như các dự án Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang giao cho PVC. Đồng thời chỉ rõ, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nguồn lực triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2, làm rõ, trong sạch toàn bộ các vấn đề trong SXKD giai đoạn trước đây, triển khai quyết liệt chỉ đạo của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ theo lộ trình thoái vốn, tái cơ cấu PVC, lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ ra 6 giải pháp trọng tâm gồm: Quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên; Đẩy mạnh và tập trung công tác tiếp thị đấu thầu cho hai đầu mối là PVC - MS và PVC - PT; Làm rõ, đúng và sạch công tác tài chính kế toán, hạch toán đầy đủ các công trình dự án, tránh tình trạng ăn đong; Tinh giản, tập trung nhân lực chất lượng cao, đãi ngộ hợp lý vào các Ban quản lý dự án trên công trường để nâng cao chất lượng, lấy lại tiến độ các dự án mà PVC đang triển khai; Tập trung đầu tư trụ sở Tổng Công ty, thiết bị máy móc chuyên dụng trên công trường; Liên tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh giản, chất lượng cao.

Minh Thủy
Tags: null