PVC tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược vào Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang

Triển khai công tác thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) được phê duyệt tại Quyết định số 744/QĐ-XLDK ngày 24/8/2017, PVC đã ký Hợp đồng với PSI - Đơn vị tư vấn thoái vốn - để tư vấn triển khai thực hiện các công việc.

Hiện PSI đã hoàn tất các công tác liên quan đến việc xây dựng hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho các Nhà đầu tư quan tâm và thông báo trên webside của PSI tại địa chỉ http://www.psi.vn/EventsNotifyNews/2017/12/6/566438.aspx.

PVC kính đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm, xem thông tin và thực hiện theo yêu cầu trong nội dung thông báo của PSI

Trân trọng./.


Tags: null
buca escort