Hội CCB PVC phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các đơn vị trực thuộc gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) PVC (nhiệm kỳ 2012 - 2017) luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, quyết tâm, gương mẫu trong lao động sản xuất góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty.

Hội CCB PVC được thành lập tháng 4/2010, đến nay Hội có 11 Chi hội trực thuộc với hơn 300 hội viên. Hội đã thường xuyên kiện toàn tổ chức và có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Hội đã thật sự là tổ chức chính trị xã hội quan trọng, thu hút tập hợp quần chúng là cựu chiến binh, cựu quân nhân vào tổ chức Hội.

Bằng những hoạt động đa dạng, Hội CCB PVC luôn phát động phong trào thi đua “Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", CCB PVC gương mẫu, nghĩa tình” nhằm khích lệ, động viên hội viên giữ vững, phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống cách mạng, góp phần bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ.

Hội CCB PVC đã nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực đóng góp cho các Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn); đã triển khai việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng mới và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ Tập đoàn cũng như đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Hội CCB Việt Nam và của Hội CCB Tập đoàn đến toàn thể hội viên.

Hội CCB PVC đã tổ chức tuyên truyền, nhận thức vai trò trách nhiệm của Hội viên CCB, người lao động Xây lắp Dầu khí về sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. Nhiều cán bộ, hội viên CCB PVC đã tham gia vào Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội dân quân tự vệ tại các cơ quan đơn vị và địa phương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động của Hội CCB luôn khắc phục mọi khó khăn thách thức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với việc thực hành tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Hội đã tổ chức, động viên hội viên tích cực hưởng ứng, gương mẫu, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; vận động hội viên hăng say lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng năm.

hoi ccb pvc phat huy truyen thong bo doi cu ho
Hội CCB PVC thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ trên đảo Tốc Tan

Hội CCB đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để có sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội; tổ chức các chương trình “về nguồn” thăm lại các chiến trường xưa; tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động tri ân "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn” đã giúp cho các CCB và thế hệ trẻ ôn lại, tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhớ ơn các vị anh hùng liệt sỹ, hun đúc thêm lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội quan tâm chia sẻ, động viên. Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tới đời sống người lao động trên các công trình trọng điểm như dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I Quảng Trạch, dự án Nhiệt điện Thái Bình II, dự án Sông Hậu I... Hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên đơn vị.

Tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ II - Hội CCB PVC nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội CCB PVC Vũ Mạnh Hải chia sẻ: Đại hội là một sinh hoạt chính trị lớn của Hội, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong tổ chức và hoạt động, nhất là định hướng cho hoạt động của Hội trong giai đoạn mới với đề án tái cơ cấu và chiến lược phát triển của PVC. Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, khó khăn với nhiều thách thức.

Với truyền thống 34 năm xây dựng và trưởng thành của những người xây dựng dầu khí, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB PVC tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh góp phần đưa PVC từng bước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Theo petrotimes.vn