Chi hội CCB cơ quan Tổng công ty PVC tổ chức Đại hội lần thứ 2

Ngày 25/5/2017, tại Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Hà Nội, Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Tổng công ty (CCB CQ TCT) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Chi hội CCB cơ quan Tổng công ty phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới, Nghĩa tình, xây dựng Chi hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Hòa - Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ Tổng công ty, Ủy viên HĐQT; đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty và các hội viên chi hội Cựu chiến binh cơ quan Tổng công ty.


Đại hội được nghe Báo cáo của Chi hội CCB CQ TCT về tình hình hoạt động trong thời gian nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ vừa qua, chi hội CCB CQTCT đã tham mưu Hội CCB TCT tập hợp đoàn kết CCB trong cơ quan, đơn vị, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội viên gương mẫu… đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Bên cạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, chi hội CCB CQ TCT cũng thường xuyên quan tâm,  chăm lo giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên; tham gia các hoạt động tình nghĩa, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc… thực hiện tốt công tác chính sách với hội viên CCB.

Nhiệm kỳ 2017-2022, chi hội CCB CQ TCT tiếp tục tham mưu cho Hội CCB Tổng công ty chỉ đạo các Chi hội CCB trực thuộc đoàn kết, tập hợp, động viên các CCB, các Cựu quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng nâng cao ý chí cách mạng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, gương mẫu trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết các cấp của Đảng. Đồng thời, chi hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo giúp đỡ hội viên và các CCB thuộc đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn kết, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể giáo dục thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hăng say, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần làm ra nhiều sản phẩm cho đơn vị, đất nước; các CCB luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc và đúng điều lệ, Đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí, theo đó đồng chí Vũ Mạnh Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội CCB CQ TCT.

Minh Thủy
Tags: null