PVN tổ chức hội thảo quản trị tài chính doanh nghiệp

Ngày 23/2/2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội thảo quốc tế về quản trị tài chính doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo có Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Năng lượng, cục Chính sách Doanh nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán. Về phía PVN, có Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh; Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, các thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc PVN, lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên PVN cùng hơn 200 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác tài chính, kế toán.

Diễn giả tại Hội thảo gồm Tổng giám đốc Deloitte Phạm Văn Thịnh, Giám đốc dịch vụ tư vấn Tài chính ngân quỹ toàn cầu Deloitte Fancois Dominieque, Chuyên gia Quản trị tài chính Doanh nghiệp EY toàn cầu Kien- For Lau và Phó Tổng giám đốc EY Vietnam Phan Đằng Chương.

pvn to chuc hoi thao quan tri tai chinh doanh nghiep
Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội thảo quản trị tài chính doanh nghiệp của PVN.

Những năm vừa qua, công nghiệp dầu khí thế giới cũng như ngành Dầu khí Việt Nam đang có những chuyển biến lớn. Để PVN có thể phát triển bền vững và hoàn thành nhiệm vụ kinh tế quốc gia đòi hỏi Tập đoàn phải tìm ra những giải pháp hiệu quả về mọi mặt từ kỹ thuật, quản lý nguồn nhân lực, thị trường đến quản lý vốn và đầu tư. Trong giai đoạn hiện nay do giá dầu thấp, đặt ra thách thức mới về vấn đề nâng cao năng lực quản trị tài chính trong Tập đoàn nhằm vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã khẳng định vị trí "đầu tàu nền kinh tế quốc gia” của PVN, biểu dương những nỗ lực vượt khó của PVN trong những năm qua. Đặc biệt là những giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, vấn đề minh bạch tài chính và nhấn mạnh sự cần thiết của công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nhấn mạnh: “Trước hết chúng ta phải lường hết những khó khăn khách quan đối với ngành Dầu khí, đồng thời phải xem xét lại các nguyên nhân nội tại. Những năm qua chúng ta đã cố gắng và công tác quản lý đã góp phần tích cực tạo nên vị thế của Tập đoàn trong nền kinh tế quốc dân. Nhưng trong quá trình đó cũng đã bộc lộ những khó khăn yếu kém, thậm chí có một số dự án không hiệu quả.

Bởi vậy chúng ta phải tích cực đẩy mạnh đổi mới về quản lý và tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn. Trong đó, một lĩnh vực hết sức quan trọng là quản trị tài chính để xây dựng cho được một hệ thống tài chính tiên tiến theo thông lệ quốc tế, công khai minh bạch phục vụ cho quản trị trong từng đơn vị, của toàn Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển Tập đoàn trong những năm tới”.

Từ nhu cầu cấp thiết nâng cao hiệu quả quản trị tài chính PVN, Ban Tài chính Tập đoàn đã phối hợp với các đơn vị quản trị tài chính, kiểm toán hàng đầu thế giới như EY, Deloitte tổ chức Hội thảo quản trị tài chính doanh nghiệp với những nội dung như: Kế hoạch và dự báo Tài chính theo thông lệ quốc tế, Quản trị ngân quỹ tập trung và báo cáo quản trị, Triển khai hoàn thiện công tác quản trị tài chính của PVN; Tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị, đánh giá hiệu quả công tác kế toán kiểm toán từ năm 2011-2016; Khái quát về quản trị rủi ro doanh nghiệp... Đồng thời nghe tham luận của các đơn vị chủ chốt của Tập đoàn như PVEP, PV Gas và PVFCCo và thảo luận chia sẻ các kinh nghiệm về quản trị tài chính doanh nghiệp.

pvn to chuc hoi thao quan tri tai chinh doanh nghiep
Toàn cảnh Hội thảo quản trị Tài chính Doanh nghiệp của PVN.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển theo xu thế quốc tế hóa mạnh mẽ thì công tác quản trị tài chính doanh nghiệp giữ vai trò cực kỳ quan trọng, có vai trò thiết yếu trong tình hình biến động không ngừng mang đến nhiều cơ hội cũng như thử thách đối với từng doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp nhà nước, PVN cần hoàn thiện hệ thống tài chính hiệu quả, là yếu tố then chốt trong công tác quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn và các đơn vị”.

Hội thảo quản trị tài chính doanh nghiệp đã đem lại những kinh nghiệm quý báu đối với các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp như cơ chế thuế khai thác dầu thô, cơ chế giá khí… Những vấn đề trên đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các Ban ngành Trung ương ghi nhận, tập hợp báo cáo lên Chính phủ để tìm ra giải pháp xử lý, tạo điều kiện hỗ trợ ngành Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Theo petrotimes.vn
buca escort