PVC-PT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 21/12/2016, tại Hội trường khách sạn Grand – Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT, đồng chí Lê Quý Giang – Trợ lý HĐQT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị PVC-MS, PVC-IC; Đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng: Ngân hàng SHB, Ngân hàng NCB… Về phía PVC-PT có đồng chí Trần Quang Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đồng chí Vũ Chí Cường – Người đại diện phần vốn – Ủy viên HĐQT, đồng chí Phạm Văn Lân – Người đại diện phần vốn – Ủy viên HĐQT, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc và 110 đại biểu đại diện cho 698 CBCNV Công ty.

Đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, kịp thời và hiệu quả theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh đã được quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả, đặc biệt tăng cường phát huy tinh thần tập thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó năm 2016, mặc dù chỉ tiêu sản lượng, doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra vì nhiều nguyên nhân khách quan nhưng chỉ tiêu lợi nhuận được đảm bảo cụ thể như sau: Sản lượng: 521,95 tỷ đồng, doanh thu: 463,23 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 30,68 tỷ đồng, đầu tư: 15,32 tỷ đồng; đời sống, việc làm của người lao động được cải thiện với thu nhập bình quân người lao động 8,36 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong năm 2016 PVC-PT đã được giao thực hiện một số công trình dự án như: các hạng mục công trình của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án 4P, dự án xây dựng giàn đầu giếng Thỏ Trắng 3, các công trình sửa chữa giàn khoan biển… trong đó hơn 89% kế hoạch SXKD của PVC-PT phụ thuộc vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Căn cứ tình hình thực tế năm 2017 PVC-PT đề ra kế hoạch cụ thể như sau: Sản lượng: 459,80 tỷ đồng, doanh thu: 449,64 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 21,58 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Qua đó tập trung công tác thu hồi vốn, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp cận với các chủ đầu tư, tổng thầu ngoài ngành dầu khí để mở rộng thị trường, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động.

Đồng chí Phạm Quốc Trung – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại hội nghị 

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2016, thông qua thỏa ước lao động tập thể năm 2017; báo cáo của đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ năm 2016 và kiện toàn đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017; các báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công đoàn, Chi hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Công ty.

Toàn thể hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp về kiểm soát chi phí tại các dự án, công tác thu vốn và thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 để từng bước mở rộng thị trường, xây dựng định hướng chiến lược phát triển lâu dài cho Công ty.

Đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đã biểu dương và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV PVC-PT trong năm qua, bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn thách thức cho PVC-PT trong năm 2017, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp thiết thực, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với thực tế đơn vị, đồng chí khẳng định PVC sẽ luôn đồng hành hỗ trợ PVC-PT trong thời gian sắp tới. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty PVC-PT, đồng chí Trần Quang Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt, tập trung các nguồn lực để triển khai thi công hiệu quả nhất các công việc mà Tổng Công ty đã tin tưởng giao cho đơn vị góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, ban tổ chức đã trao tặng giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Ngay sau đó dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Công ty, các đơn vị bạn và toàn thể hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa Ban lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị trực thuộc Công ty thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế chính trị năm 2017.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Tô Xuân Mai – Chi hội phó Chi hội CCB báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Hồ Nguyễn Quốc Nam –  Bí thư ĐTN báo cáo tại Hội nghị

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 

Khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2016

Ký kết giao ước thi đua năm 2017