Tổng kết hoạt động năm 2016: Công ty Mẹ - Tổng công ty PVC hoàn thành và bàn giao nhiều công trình

Ngày 23/12/2016, tại Hà Nội, Công ty Mẹ - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017. Trải qua một năm đầy thách thức, tuy nhiên Công ty Mẹ - Tổng công ty cũng đã hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành và bàn giao nhiều công trình như: Gói thầu san lấp và xử lý nền dự án NM Xử lý khí Cà Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- giai đoạn 1...

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC; đồng chí Nguyễn Anh Minh – Tổng giám đốc PVC, các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban, văn phòng, ban điều hành dự án, chi nhánh và đại diện người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016,  Công ty mẹ Tổng công ty đã phải đối diện với nhiều khó khăn, bất lợi đến từ các nguyên nhân khách quan, chủ quan như: Thay đổi Chủ đầu tư, dừng, giãn tiến độ đầu tư, thị trường chứng khoán giữ ở mức thấp ảnh hưởng đến công tác thoái vốn theo kế hoạch, công tác phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự án NMNĐ Thái Bình 2 kéo dài, ảnh hưởng do tác động tiêu cực từ việc điều tra, thanh tra của các Cơ quan pháp luật đối với Tổng công ty...

Tuy nhiên với những nỗ lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ trong các công tác quản lý điều hành; thi công xây lắp; tiếp thị đấu thầu, quản lý hợp đồng; cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự đoàn kết, thống nhất của CBCNV, Công ty Mẹ - Tổng công ty đã đưa ra được những định hướng đúng đắn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và đạt được một số kết quả nổi bật. Tổng mức đầu tư dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh, Tổng công ty đã phối hợp với Ban QLDA hoàn thành lập lại Tổng dự toán, đồng thời trình Ban QLDA giá gói thầu EPC điều chỉnh và các nội dung điều chỉnh điều khoản của hợp đồng EPC theo quyết định 2414/QĐ-TTg. Năm 2016, Công ty Mẹ - Tổng công ty cũng đã hoàn thành thi công và bàn giao nhiều công trình trong năm 2016 như: Gói thầu san lấp và xử lý nền dự án NM Xử lý khí Cà Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- giai đoạn 1. Đồng thời, thực hiện khởi công các công trình: Thi công các hạng mục xây dựng và lắp đặt - Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam - giai đoạn 2, Khu đào tạo Quốc tế - Học viện An ninh nhân dân.

Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015,  Công ty Mẹ đã hoàn thành và báo cáo Tập đoàn về phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020. Hoàn thành công tác thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại PVL, PVC-Pacific, Sopewaco. Công tác thu hồi công nợ tại Công ty mẹ Tổng công ty đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần lớn vào việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ Tổng công ty.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Công ty Mẹ Tổng công ty cũng luôn được chú trọng phát triển. Ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy Công ty mẹ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phổ biến, quán triệt thường xuyên, đầy đủ về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ năm 2016 đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn, các văn bản của Tập đoàn và Tổng công ty đến cán bộ, đảng viên thông qua hệ thống thông tin nội bộ, hội nghị giao ban, sơ tổng kết... Trong Công tác Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ đã tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành 01 công trình thanh niên cấp Đoàn khối doanh nghiệp trung ương, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tham gia tích cực các phong trào hiến máu tình nguyện, các chương trình từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai… Công đoàn Công ty Mẹ Tổng công ty cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, định kỳ mỗi Quý, đều phối hợp tổ chức Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định 1348/QĐ-XLDK ngày 07/5/2014 nhằm  tạo một kênh thông tin quan trọng, hữu ích đối với Người lao động cũng như Người sử dụng lao động để trao đổi các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách và điều kiện làm việc của người lao động tại Công ty mẹ - Tổng công ty. Điều kiện làm việc của người lao động tại văn phòng cũng như những người lao động trực tiếp trên công trường đều được đặc biệt quan tâm, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm cho lao động nữ và 1 lần/ năm cho toàn thể người lao động…

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ - Tổng công ty năm 2016

Bước sang năm 2017, dự đoán sẽ tiếp tục phải đối diện với các khó khăn, Công ty Mẹ - Tổng công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch với giá trị sản xuất kinh doanh là 6.000 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.800 tỷ đồng. Để tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đề ra, Công ty Mẹ - Tổng công ty sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013, Quyết định 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015 và theo phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 sau khi được Tập đoàn chấp thuận. Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công... để có thể triển khai các công trình/dự án trọng điểm được Tập đoàn và các chủ đầu tư giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, như: dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án đường ống Lô B - Ô Môn,... Tăng cường công tác giám sát, điều hành và điều phối công tác thi công trên công trường. Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các dự án/công trình sẽ được quyết liệt hơn nữa; Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ; Tập trung củng cố, hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng,.. đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng công ty và đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh…

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Mẹ - Tổng công ty cũng đã đề ra những giải pháp cụ thể trong từng công tác như: công tác tái cơ cấu; công tác kinh tế đấu thầu; tài chính kế toán; chỉ đạo, điều hành thi công; đầu tư;tổ chức quản lý, phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện Ban Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến phát biểu, tham luận của các ban chức năng, ban điều hành, Chi nhánh và người lao động nhằm đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC – đã khẳng định: trước mắt, Tổng công ty nói chung và Công ty Mẹ - Tổng công ty nói riêng sẽ còn phải đối diện với nhiều rủi ro, thách thức vì vậy cần phải có sự cố gắng  phấn đấu để đưa Tổng công ty phát triển bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu Công ty Mẹ - Tổng công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, giảm thiểu các chi phí cũng như giảm bớt các quy trình thủ tục, thời gian xử lý; xây dựng lại cơ chế phối hợp giữa các ban trong Tổng công ty, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng ban, từng bộ phận… để đạt hiệu quả tối ưu trong công tác quản lý. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu Công ty Mẹ - Tổng công ty cần phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong vấn đề kiểm soát các đơn vị góp vốn một cách hiệu quả. Trong năm 2017 tới đây, đồng chí đề nghị Công ty Mẹ - Tổng công ty phải tập trung các nguồn lực cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 – dự án mà PVC làm tổng thầu EPC và hiện nay đang bước vào giai đoạn cuối.

Chủ tịch và Tổng giám đốc PVC tặng hoa Tổ đối thoại định kỳ năm 2017 Công ty Mẹ - Tổng công ty

Tại Hội nghị người lao động, đại diện lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc – đã trả lời những kiến nghị của người lao động liên quan tới các vấn đề về điều kiện làm việc, chế độ khám sức khỏe thường niên, việc thực hiện các nội quy, quy định của Tổng công ty… Cũng tại Hội nghị, người lao động Công ty Mẹ - Tổng công ty đã tiến hành bầu chọn đại diện người lao động tham gia tổ đối thoại định kỳ năm 2017. Đây sẽ là những người đại diện nói lên tiếng nói, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho người lao động Công ty Mẹ Tổng công ty.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016

Nhân dịp này, Công ty Mẹ - Tổng công ty đã trao tặng giấy khen của Tổng công ty cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của Tổng công ty.

Minh Thủy
Tags: null