Lần thứ 5 liên tiếp, PVC-MS đứng trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam

Năm 2016, lần thứ 5 liên tiếp Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đứng trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt nam (V1000).

Chương trình được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), phối hợp cùng Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế và Báo VietNamNet thực hiện thường niên.

Các doanh nghiệp trong Bảng Xếp hạng V1000 năm 2016 đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí: thực hiện đúng Pháp luật Việt Nam; có mức nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp cao nhất trong 04 năm từ 2012 đến 2015; có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Việc đánh giá được thực hiện khách quan, tin cậy, dựa vào số liệu thu thập từ Tổng cục Thuế, kết quả điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Vietnam Report, thông tin cung cấp bởi cơ quan hữu quan và dữ liệu từ 02 sàn chứng khoán HoSE và HNX.


Năm 2016, PVC-MS tăng từ hạng 384 lên hạng 327, vững vàng trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Trong giai đoạn 2010 - 2015, giai đoạn từ khi cổ phiếu PXS của Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) đến nay, Công ty đạt tổng doanh thu 7.181 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 779 tỷ đồng, nộp ngân sách 516 đồng, trong đó có 190 tỷ đồng thuế TNDN.

Ngày 20/10/2016, PVC-MS sẽ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Công ty. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã luôn giữ được mức tăng trưởng ổn định và đều qua các năm, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông. PVC-MS đã xây dựng được thương hiệu riêng cho PXS và khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị xây lắp chuyên ngành Dầu khí EPC hàng đầu của ngành Dầu khí Việt Nam.

 

PVC-MS


Tags: null
buca escort