PVC-PT sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm 2016

Ngày 23/09/2016, tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2016 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Đến dự hội nghị về phía Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – UVBCH Đảng bộ Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam(PVN)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT; Đồng chí Nguyễn Huy Hòa – UVBTV Đảng ủy, UVHĐQT; Đồng chí Nguyễn Trung Trí – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; Cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy PVC; Về phía Công ty PVC-PT có đồng chí Trần Quang ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ PVC – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Minh châu- Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc; Bí thư các Chi bộ; Lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của PVC-PT.

Đồng chí Trần Quang ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-PT đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng và tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của PVC-PT. Theo đó, Đảng bộ PVC-PT đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội hoạt động hiệu quả và trong năm 2016 đã thành lập văn phòng Đảng chuyên trách. Đảng ủy PVC-PT và các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai kịp thời nghị quyết và kế hoạch của Đảng bộ Công ty, theo định hướng của Đảng ủy Tổng Công ty, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.Đồng chí Trần Quang Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-PT báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng tại hội nghị
Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCN lao động, 9 tháng đầu năm, PVC-PT đã thực hiện giá trị sản lượng 394,63 tỷ đạt 86,01%; doanh thu 390,82 tỷ đạt 80,44 % kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 25,50 tỷ đồng đạt 154,49% kế hoạch năm; đầu tư đạt 12,4 tỷ đạt 93,16%; thu nộp ngân sách là 28,32 tỷ đạt 118%. Đảng ủy PVC-PT đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, quy hoạch nhân sự chủ chốt và đổi mới Doanh nghiệp, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, phát huy nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.
Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ PVC-PT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, Đảng viên đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nền tảng mọi hành động và chương trình công tác. Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ của Đảng bộ đếntừng cán bộ Đảng viên và người lao động, lãnh đạo công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty PVC-PT báo cáo công tác kiểm tra Đảng tại hội nghị
Bên cạnh đó Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng Báo cáo thực hiện công tác kiểm tra Đảng công ty PVC-PT, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 và những giải pháp, kiến nghị để PVC-PT vượt qua những thử thách, khó khăn của nền kình tế hiện nay, khẳng định vị thế của mình. Đồng chí nhận mạnh: PVC-PT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng bộ máy nhân sự hoạt động một cách tinh gọn và hiệu quả nhất; Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu một cách cạnh tranh bằng năng lực hoạt động của mình. Tại hội nghị, đồng chí cũng kiến nghị những giải pháp và mong nhận được sự hỗ trợ của Tổng PVC,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để PVC-PT có thể thực hiện tốt các gải pháp, chiến lược phát triển của mình một cách hiệu quả nhất.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy PVC-PT: Mặc dù gặp nhiều khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt giá dầu ở mức thấp đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị trong Tập đoàn, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Nhưng 9 tháng đầu năm Công ty PVC-PT đã đạt được những mục tiêu nhất định, khẳng định được thương hiệu bằng tình hình sản xuất kinh doanh vượt trội, đặc biệt công trình Dự án NM NĐ Thái Bình 2 đang thi công được Chủ đầu tư, Tập đoàn Dầu khí đánh giá cao; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1 đang triển khai được đánh giá cao về các khâu chuẩn bị…Công tác tái cơ cấu ở đơn vị được triển khai một cách quyết liệt, tạo tiền đề cho SXKD 9 tháng đầu năm, đưa ra con số ấn tượng; BCH Đảng, các tổ chức đoàn thể, CBCNV tạo được sự đoàn kết, nhất trí đồng thuận đưa công ty phát triển bền vững hơn với lịch sử gần 30 năm chuyên ngành xây lắp dầu khí.

Đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVC phát biểu chị đạo tại hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy PVC-PT tiếp thu, cảm ơn những ý kiến, đóng góp, chỉ đạo của các đồng chí trong BCH Đảng bộ PVC và đưa vào nghị quyết để Đảng bộ PVC-PT triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quang Ngọc cũng nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm, các Đảng viên là những người gương mẫu đi đầu cùng với toàn thể CBCN lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo cơ sở vững chắc để PVC-PT tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Với sự nỗ lực chung của Đảng Ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể người lao động PVC-PT và đặc biệt với sự hỗ trợ của Tổng Công ty PVC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tin tưởng rằng PVC-PT sẽ vượt qua những thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty PVC của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Hồng Thắm
Tags: null
buca escort