Hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Ngày 18/08/2016, , tại Cảng PVC-MS, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã hạ thủy thành công chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng.

 Chân đế giàn Sư Tử Trắng nằm trong Dự án Phát triển toàn mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 1 của Công ty liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC). PVC-MS là nhà thầu epC - thiết kế thi công, mua sắm vật tư phụ và thi công. 

Khối lượng chân đế Sư Tử Trắngcó tổng trọng lượng hơn 2.000 tấn bao gồm cọc và các kết cấu phụ trợ khác. Đến nay, sau 12 tháng thi công, PVC- MS đã hoàn thành chân đế giàn nhà ở Sư Tử Trắng đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Ngay sau khi khối chân đế hạ thủy thành công, PVC-MS bắt đầu tiến hành các công việc gia cố và chằng buộc để ngày 23 tháng 8 có thể bàn giao cho Tổng thầu thầu vận chuyển ra khơi lắp đặt.

 

Hiện nay, khối thượng tầng của giàn nhà ở Sư Tử Trắng do PVC-MS thi công, chế tạo đã hoàn thành. Công tác chạy thử đang khẩn trương hoàn tất để ngày 05/09/2016 hạ thủy và vận chuyển ra khơi lắp đặt.

 

PVC-MS


buca escort