Đảng ủy PVC-IC tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 23/7/2016, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho toàn thể cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ; cán bộ chủ chốt từ phó phòng trở lên và CBCNV thuộc đối tượng kết nạp Đảng.

Đ/c Hà Quốc Hải, Phó bí thư Đảng ủy PVC-IC khai mạc hội nghị

Đ/c Nguyễn Huy Hòa phát biểu tại hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nắm vững nội dung Nghị quyết vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ công ty PVC-IC.


Đ/C Nguyễn Văn Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm:  Chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; những nội dung cơ bản của Nghị quyết 41-NQ-TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.


CB, đảng viên tham dự hội nghị

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự học tập Nghị quyết làm bài thu hoạch về nhận thức nội dung nghị quyết và vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công việc. Đảng ủy công ty đã xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ để thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp.

Thanh Huyền


buca escort