Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 06/7/2016, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
 Hội nghị được kết nối trực tuyến với Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại đầu cầu Hà Nội với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên HĐQT và Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty.

Tại thành phố Vũng Tàu, đến tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có ông Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên HĐQT, ông Nguyễn Trung Trí, Phó TGĐ Tổng công ty.

Về phía PVC-MS có ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và đại diện các đoàn thể chính trị, xã hội trong Công ty. 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty cho biết 6 tháng đầu năm 2016 trong bối cảnh giá dầu suy giảm ở mức thấp, các dự án bị dừng và giãn tiến độ triển khai đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của PVC-MS. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của các cấp Lãnh đạo Tập đoàn, Công ty mẹ - Tổng Công ty PVC, sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ quốc phòng, các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí, toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã nỗ lực phấn đấu nhằm duy trì sự phát triển ổn định của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện thành công dự án Topside RC9, Dự án P7/P8/P9 của Bộ quốc Phòng, Dự án Triyard (H1030). Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung để thi công tốt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, giàn nhà ở Sư Tử Trắng, Thỏ Trắng 3… Theo đó kết quả SXKD 6 tháng đầu năm đạt được, cụ thể: Sản lượng đạt 1.167 tỷ đồng, Doanh thu đạt 1.109 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 79,20 tỷ đồng, Nộp ngân sách nhà nước 73,62 tỷ đồng. Nhìn chung, các chỉ tiêu SXKD chưa đạt so với kế hoạch được Công ty mẹ giao trong 6 tháng đầu năm do tình hình khó khăn chung của toàn ngành. 

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, PVC-MS đã tập trung tái cơ cấu tổ chức, định biên lại bộ máy tinh gọn, rà soát sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để tối ưu hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong điều kiện khó khăn chung như hiện nay.

Ông Phạm Tất Thành cũng cho biết trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh tiếp tục tập trung triển khai các dự án đang thi công như Thỏ trắng 3, Sư Tử Trắng, Thái Bình 2 và Nghi Sơn.  PVC-MS phải tăng cường đẩy mạnh tiếp thị tìm kiếm thêm các dự án mới trong và ngoài ngành, các nhà giàn của Bộ quốc phòng…đồng thời, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và các dự án khác có khả năng trúng thầu như Kho xăng dầu Pvoile Thanh Hóa... Để đối mặt với khó khăn, PVC-MS sẽ tăng cường lãnh đạo, tổ chức lại mô hình, quản lý dự án theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, đồng thời điều chỉnh lại mô hình hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tập trung nâng cao năng lực tiếp thị, đấu thầu, năng lực cạnh tranh và các giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động SXKD, đảm bảo tính bền vững của Công ty.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận đóng góp, trong đó tập trung vào việc nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp thị đấu thầu, công tác thiết kế, quản lý chi phí,quản trị doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016.

 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty PVC đã nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm sẽ rất khó khăn, PVC-MS cần tập trung tìm kiếm nguồn công việc mới, tái cơ cấu bộ máy, trong đó chú trọng những biện pháp quản lý dự án hiệu quả,tiết giảm chi phí. Song song đó tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ thiết kế để có thể đảm đương các Dự án EPC của Công ty cũng như Tổng Công ty PVC. Lãnh đạo PVC cũng cho biết: Tổng Công ty sẽ hỗ trợ để PVC-MS nhận thêm phần việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1 và tạo điều kiện để PVC-MS đẩy nhanh tiến độ thanh toán tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Ban lãnh đạo PVC sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để PVC-MS phát triển theo đúng định hướng và thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD đã đề ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 


Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT đã cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty. Trong 6 tháng cuối năm, tập thể Công ty PVC-MS sẽ nỗ lực hết sức để phấn đấu đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tỷ lệ chia cổ tức cho các nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty hỗ trợ quan tâm nhiều hơn nữa trong việc tạo điều kiện bổ sung các nguồn công việc mới, đặc biệt trong công tác thanh toán tại dự án Thái Bình 2 để giải quyết tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Tất cả ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty cùng các ý kiến đóng góp khác sẽ được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của PVC-MS để triển khai trong 6 tháng cuối năm. 
 PVC-MS 
buca escort