Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức nói chuyện chuyên đề “tư duy- đột phá”

Thiết thực lập thành tích chào mừng 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015), Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “tư duy- đột phá” cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên trong Công ty. Buổi nói chuyện do Tiến sỹ: Lê Thẩm Dương trình bày.

Trong thời gian một buổi, các Đoàn viên Thanh niên PVC-MS đã nghe giới thiệu khái quát về tư duy- đột phá. Xung quanh vấn đề trang bị nền tảng văn hóa, sự khát khao, cống hiến của tuổi trẻ và những quan niệm về tri thức của giới trẻ hiện nay; Những cơ hội và thách thức đặt ra cho các Đoàn viên trước sự phát triển mạnh mẽ của PVC-MS cũng như sự phát triển của xã hội.

Tiến sỹ Lê Thẩm Dương đã nhấn mạnh đến việc vận động tư duy, nhận diện và tiếp cận vấn đề ở góc độ sáng tạo, hướng tới sự đột phá để tạo nét riêng biệt, độc đáo cho từng cá nhân và cho một tập thể. Đây được cho là vấn đề then chốt quyết định sự tiến bộ, thành công cho mỗi cá nhân và nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp riêng biệt.

Với cách dẫn dắt câu chuyện gần gũi, thực tế, Tiến Sỹ Lê Thẩm Dương đã mang lại những kiến thức bổ ích, giúp các Đoàn viên PVC-MS hiểu sâu sắc hơn cơ hội và trách nhiệm của mình để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tư duy, hành động sáng tạo, góp sức vào sự phát triển chung của Công ty và vì sự tiến bộ của mỗi Đoàn viên Thanh niên.

 

 

PVC-MS

 Tags: null