Hạ thủy thành công chân đế giàn Thái Bình

Ngày 19/3/2015, tại bãi Cảng PVC-MS, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã hạ thủy thành công chân đế giàn khai thác Thái Bình.

Giàn khai thác Thái Bình do Công ty Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd (PCOSB) làm chủ đầu tư nằm trong Dự án phát triển mỏ Thái Bình thuộc lô 102 và 106, cách Tiền Hải – Thái Bình khoảng 20 km về phía Đông Nam. PVC-MS thi công dự án với tư cách là nhà thầu ePCC thực hiện thiết kế, mua sắm, chế tạo và chạy thử cho chân đế, cọc, khối thượng tầng và các kết cấu phụ trợ khác của giàn Thái Bình.

            Dự án có tổng trọng lượng kết cấu khoảng 2000 tấn. Đến nay, sau hơn 9 tháng thi công, PVC- MS đã hoàn thành chân đế Thái Bình đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Ngay sau khi khối chân đế hạ thủy thành công, PVC-MS bắt đầu tiến hành các công việc gia cố và chằng buộc để ngày 22/3/2015 bàn giao cho Chủ đầu tư và nhà thầu lắp đặt vận chuyển ra ngoài mỏ Thái Bình.

 


 

            Hiện nay, khối thượng tầng của giàn Thái Bình  đã hoàn thành và sẽ được vận chuyển xuống sà lan vào ngày 30/3/2015 nhằm sẵn sàng cho việc đi biển vào ngày 02/4/2015.

            Theo kế hoạch, trung tuần tháng 4/2015, PVC-MS sẽ thực hiện công việc đấu nối và chạy thử ngoài khơi cho giàn Thái Bình trước khi bàn giao lại cho chủ đầu tư PCOSB tổ chức chiến dịch khoan.

 

PVC-MS