PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động hướng ứng tuần lễ An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ An toàn do đồng chí Phạm Tất Thành, Phó giám đốc Công ty làm trưởng ban.

Rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Ban chỉ đạo tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17 của PVC-MS triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về ý thức chấp hành an toàn lao động.

Tại trụ sở văn phòng công ty và tất cả các công trường sản xuất đều treo băng rol, pano cổ động cho tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Hàng loạt các lớp đào tạo, huấn luyện về an toàn được triển khai tới toàn thể CBCN lao động. Tại các công trường sản xuất, công tác tuyên truyền, huấn luyện và kiểm tra an toàn vệ sinh lao động được tăng cường.

Nhờ có sự quan tâm đúng mức cho công tác an toàn nên nhiều năm qua, PVC-MS không để xảy ra tai nạn lao động nào. Công tác an toàn  lao động ở PVC- MS đã phát huy tốt vai trò bảo vệ sức khỏe cho người lao động và tài sản của đơn vị.


 

PVC-MS