PVC-PT bảo lưu mã chứng khoán PXT

Ngày 23/3/2010. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán PXT cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT).
Tên tổ chức đăng ký:    Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tên tiếng Anh:              Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt:                 PVC - PT
Địa chỉ trụ sở chính:     Số 33 đường 30/04, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:                  064.3832293          
Fax:                            064.3848375
Mã chứng khoán:        PXT

Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán PXT là 06 tháng kể từ ngày 24/3/2010. Quá thời hạn này, PVC-PT không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.