PVC-PT hạ thủy thành công BK-17

Hơn 3 tháng thi công, lắp đặt, chế tạo, Sáng ngày 30/9/2013 tại Cảng Liên doanh Việt Nga “Vietsovpetro”, PVC-PT đã hạ thủy thành công Topside BK-17.


Công trình BK-17 là công trình được lắp dựng tại Mỏ Bạch Hổ do Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư, Nhà thầu PVC-PT đảm nhiệm thi công các hạng mục: Cầu dẫn, Ventboom, Sàn MSF, Ống công nghệ tổng khối lượng hơn 300 tấn, đã được Chủ đầu tư nghiệm thu trên bờ công trình đạt chất lượng, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và sẽ bàn giao đi biển ngày 02/10/2013. Việc hoàn thành công trình BK-17 đúng tiến độ đã tiếp tục khẳng định thương hiệu của PVC-PT là nhà thầu xây lắp chuyên ngành dầu khí uy tín của Chủ đầu tư Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.


Tags: null