Tiến độ các công trình trọng điểm

Trong không khí phấn khởi của ngày ra quân đầu xuân, cán bộ công nhân viên trên công trường Nhà máy sơ sợi tổng hợp Polyester, đã phát động thi đua lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, trong tuần đầu ra quân cán bộ công nhân viên trên công trường đã hoàn thành khối lượng công việc đặt ra
Ví dụ như: Hoàn thành khoan khảo sát địa chất sau xử lý nền tại tất cả các khu vực;  đóng cọc thử tại tất cả các khu vực, công tác thí nghiệm kiểm tra cọc;  hoàn thành và bàn giao cho các đơn vị đưa vào sử dụng khu nhà ở cho CBCNV do PVSH thi công… Hiện nay các đơn vị đang triển khai thi công cọc đại trà theo thiết kế khoảng 2.100 cọc. Nhà náy được xây dựng trên diện tích 15 ha do liên doanh nhà thầu HEC/LGI/ PVC thực hiện, trong đó phần việc của PVC là thi công toàn bộ công tác xây lắp của dự án nhu xây dựng các công trình tạm, xử lý nền, thi công cọc gia cố nền, nền móng, công trình ngầm, mua sắm lắp đặt kết cấu thép, hệ thống điện, lắp đặt máy móc thiết bị.

Trên công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II đã hoàn thành một khối lượng công việc như: Đối với hạng mục san lấp mặt bằng như bơm cát vào mặt bằng nhà máy 1 và 2 tổng khối lượng thực hiện là 3.111.874 m3; Đào rãnh thoát nước, hố thu nước và bơm thoát nước mặt tại các hố thu nước; công tác kiểm tra mặt bằng do Chủ đầu tư bàn giao, tập kết vật liệu chuẩn bị kế hoạch thi công. Các đơn vị thi công luôn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và môi trường cũng như tiến độ của dự án.

Trung tâm điện lực Long Phú có tổng công suất 4.400MW được xây dựng trên diện tích khoảng 490 ha. PVC- CM là đơn vị thi công đối với hạng mục sau:  đối với hạng mục san lấp mặt bằng giai đoạn 1 đạt 1.753.099 m3 tương đương 90% khối lượng,công tác gia cố nền  bằng vải địa: 95%; công tác lắp đặt bàn thăn lún đạt 66.500/70.000 cái đạt 95%, bê tông tấm đan đá  4.380/4.480 m3 đạt 98%, dọn dẹp mặt bằng thi công đạt 88% khối lượng. PVC – CM luôn quan tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và công tác An toàn Lao động - Vệ sinh Môi trường.

Trên công trường Khu Liên hợp Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, tính đến thời điểm này nhà thầu PVC đã thực hiện san lấp mặt bằng đạt trên 3,792 triệu m3 đạt 73,5 % khối lượng, thi công đường công vụ giai đoạn 2 được 255.589 m3.Hiện nay nhà thầu PVC đang tăng cường nhân lực, thiết bị  đảm bảo thi công thời gian tới đạt 40.000m3/ngày. Theo kế hoạch đến tháng 4/2010 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai xây dựng nhà máy.


Trên công trường Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, đến nay, tiến độ san lấp mặt bằng nhà máy đã hoàn thành hạng mục xử lý nền khu vực 1,2,3 và 4; công trình tạm, nhà văn phòng, hệ thống đường công vụ, điện nước, hàng rào, bãi chứa cọc phục vụ thi công đã hoàn thiện, thi công cọc đại trà khu vực Nhà máy chính đạt 2.251/2.464 cọc đạt 81% ;  Hạng mục móng Tuabin:  đã đổ bê tông móng  11 và 12 UBM, 20/42 đài móng nhà tua bin khí; đã đổ xong mương cáp khu vực Tua bin hơi; Đóng cừ lasen cho nhà tuabin hơi UMB, đổ bê tông đầu cọc, phấn đấu hoàn thành bàn giao móng nhà turbine vào tháng 3/2010; Đối với hạng mục nhà bơm đã hoàn thành hàng rào tạm, Đóng cừ ván bê tông 116/163 cọc đạt 71%, đóng cừ thép đạt 100%, đang tiến hành đào đất, đóng cọc kênh dẫn nước làm mát D500 …Nhà máy sẽ được đưa vào sử dụng sau 30 tháng xây dựng, lắp đặt và hiệu chỉnh. Trong đó, tua bin số 1 sẽ phát điện sau 22 tháng, tua bia số 2 phát điện sau 23 tháng và cả chu trình hỗn hợp sẽ hoạt động sau 30 tháng.