Chứng nhận đăng ký chứng khoán Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí.

Kính gửi: Quý cổ đông PVC-MS

Ngày 25/5/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số75/2010/GCNCP-CNVSD chứng nhận đăng ký chứng khoán (mã PXS) cho Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (File đính kèm)
Kính đề nghị quý cổ đông đã có giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mang theo chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến các công ty chứng khoán để thực hiện lưu ký. Cán bộ công nhân viên công ty PVC-MS chưa mở tài khoản chứng khoán có thể liên hệ với Tổ quản lý cổ đông công ty để được giúp đỡ về việc mở tài khoản và lưu ký.


buca escort