PVC-MS được HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Ngày 27/4/2010, tại Công văn số 710/SDGHCM-NY, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết 20 triệu cổ phiếu (mã PXS) cho Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí có trụ sở tại 35G, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà máy, cảng dịch vụ dầu khí; thiết kế chế tạo chân đế giàn khoan và khối thượng tầng; xây dựng bồn chứa đường ống chuyên ngành dầu khí.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm luôn phát triển ổn định và bền vững, PVC-MS được đánh giá là đơn vị số một tại Việt Nam về công tác chế tạo trên bờ của ngành Dầu khí. Năm 2010, đơn vị đặt kế hoạch trả cổ tức 15%, và trên 20% vào các năm tiếp theo.

 Hiện tại đơn vị được Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giao là chủ đầu tư các dự án trọng điểm như: Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại 18ha Tiền Giang, Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại 23ha Sao Mai – Bến Đình, Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí.

Đơn vị đang gấp rút chuẩn bị các bước tiếp theo để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào đầu tháng 5/2010.


buca escort