PVX: Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

Tên TCPH: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 25, Toà nhà CEO, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:(84-4) 3768 9291 (84-4) 3768 9291    Fax: (84-4) 3768 9290
- Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Mã chứng khoán:PVX
- Mã ISIN:VN000000PVX0
- Loại chứng khoán:   
Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng:
25/05/2010
- Lý do và mục đích:Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:3%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện:15/06/2010
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí - Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội hoặc số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 15/6/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân.
VSD tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVX ngày 24/5, 25/5 và 26/5/2010.