PVC-MS Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán PXS) lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và dự kiến sẽ được HOSE chấp thuận trong thời gian tối đa một tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. Sau khi được chấp thuận đăng ký niêm yết, đơn vị có 90 ngày để lựa chọn thời điểm bắt đầu giao dịch.

Tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHCĐ-KCKL đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 10 tháng 02 năm 2010, Đại hội cổ đông đã “Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-MS quyết định thời gian niêm yết và lựa chọn giá niêm yết trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông”.

PVC-MS đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho những đóng góp to lớn của Công ty trong suốt 30 năm hoạt động trong ngành Dầu khí nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, gia công, chế tạo các chân đế, các khối kết cấu thượng tầng giàn khoan dầu khí.

Với kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm luôn tăng trưởng ổn định và bền vững, cổ phiếu của công ty được đánh giá lã mã chứng khoán có nhiều tiềm năng, có tính thanh khoản cao, dự kiến khi giao dịch sẽ thu hút được đông đảo các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân quan tâm. Đây cũng là một kênh quan trọng để đơn vị tăng vốn phục vụ cho các dự án trọng điểm mà công ty đang triển khai như: Dự án Nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí, Dự án Bãi cảng kết cấu kim loại 23ha tại Khu căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 
buca escort