Gazprom ký hợp đồng khoan dầu ở Bangladesh

Công ty Gazprom International vừa ký kết thỏa thuận với Tổng công ty Dầu khí Bangaladesh PetroBangla hai hợp đồng thực hiện khoan 10 giếng dầu.

 

Các giếng khoan sẽ nằm tại khu vực các mỏ Titas, Rashidpur, Semutang và những mỏ khác. Thời hạn tiến hành công việc là 20 tháng. Bangladesh đang cấp thiết cần tăng trữ lượng sản xuất trong nước khai thác khí tự nhiên. Hiện nay việc khai thác chiếm khoảng 18 tỷ mét khối mỗi năm và đang giảm dần. Trong khi đó, nhu cầu khí đốt hiện nay của đất nước là 21 tỷ mét khối một năm. Giá trị hợp đồng là 193 triệu USD. Hợp đồng mới sẽ cho phép Bangladesh bổ sung thêm khoảng 300 triệu mét khối khí mỗi ngày vào lưới điện quốc gia.

Theo petrotimes.vn