PVC nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Ngày 11/3/2010, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được trao Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đến dự buổi lễ có bà Hà, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng lãnh đạo PVC, Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á, Công ty Bureau Veritas VietNam.
Trong những năm qua, PVC luôn xác định các yếu tố Con người, khoa học công nghệ, khoa học quản lý là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Chính vì vậy, trong năm 2009, lãnh đạo PVC đã quyết tâm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Sau hơn 6 tháng triển khai đào tạo, tư vấn, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Tổng công ty đã được Công ty Bureau Veritas VietNam - thành viên của Tổ chức quốc tế Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận  ISO 9001:2008.

Việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng xuất lao động, tăng lợi nhuận và giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực; Kiểm soát các quá trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, việc chuẩn hóa về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế còn là một cam kết của PVC đối với các khách hàng, góp phần nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu PVC trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của PVC trong quá trình hội nhập vào thị trường quốc tế.