Lễ bàn giao Hội Cựu Chiến binh XNLD Vietsovpetro và PV GAS

Ngày 23/3/2010, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ bàn giao Hội Cựu Chiến binh XNLD Dầu khí Việt - Xô và Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) từ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trực thuộc Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong Tập đoàn, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn đối với tổ chức Hội Cựu Chiến binh và phát huy hơn nữa truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Tham dự buổi lễ về phía Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có Trung tướng Lê Thành Tâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP.HCM. Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Ria - Vũng Tàu, đồng chí Phan Chiến - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Lê Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí BCH Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, XNLD Vietsovpetro, PV GAS…

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đồng chí Lê Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí  Việt Nam bày tỏ niềm phấn khởi và biết  ơn về sự quan tâm to lớn của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, Hội Cựu Chiến binh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trong những năm qua và thời gian tiếp theo.

Trong suốt 35 năm qua, ngành Dầu khí luôn nhận được sự ủng hộ, đóng góp, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả về nhiều mặt của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng, các ban ngành, đoàn thể trong đó có Hội cựu chiến binh và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn Dầu khí luôn ghi nhớ và một lần nữa xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sẽ làm hết sức mình để thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết và phối hợp tốt hơn nữa với các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ngành trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương, chỉ đạo các đơn vị dầu khí liên quan làm tròn nghĩa vụ và tham gia tích cực vào các mặt công tác xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt Quy chế phối hợp mà Trung ương Đảng đã chỉ đạo.

Thay mặt BCH và các hội viên Hội Cựu Chiến binh Tập  đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bày tỏ niềm phấn khởi, biết ơn sâu sắc và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết và phối hợp tốt hơn nữa với Hội Cựu Chiến binh, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ngành trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của địa phương, chỉ đạo các Hội Cựu Chiến binh Dầu khí liên quan làm tròn nghĩa vụ và tham gia tích cực vào các mặt công tác an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.


Theo pvn.vn