TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2019

24/12/2018
Sáng ngày 24/12/2018, Hội nghị Người lao động năm 2019 Công ty mẹ - Tổng công ty được tổ chức tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với sự có mặt của 63 đại biểu, đại diện cho ...

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2018 trong toàn Tổng công ty

06/11/2018
Hưởng ứng kế hoạch Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 tại văn bản số 6720/DKVN-PC&KTr ngày 02/11/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, ...

PVC tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

30/10/2018
Ngày 29/10/2018, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm 2 Thành viên ...