Thông báo thay đổi địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Do điều kiện khách quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chuyển địa điểm Đại hội về địa chỉ mới.

Theo đó, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được chuyển về địa chỉ Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian Đại hội từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2011

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3768 9291 – Fax: 04.37689290

Website: www.pvc.vn