Đại hội Chi bộ Tổ chức Hành chính - Tổng công ty PVC nhiệm kỳ (2020-2023)

Sáng ngày 20/3/2020 tại phòng họp tầng 26, Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Chi bộ Tổ chức Hành chính đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2020- 2023).

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2020-2023

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Dương Sơn Hào, Ủy viên Ban Thưởng vụ  Đảng ủy Tổng công ty; đ/c Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính; đ/c Lê Mạnh Hà, Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty, cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và sự có mặt của 28 đảng viên và các quần chúng ưu tú trong Chi bộ TCHC.

 

Đ/c Phạm Vũ Tuấn thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ 

 Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Chi bộ Tổ chức Hành chính luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao và năng lực của mỗi đảng viên, cán bộ trong toàn Chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ đạt được những kết quả tốt, bám sát với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc của lãnh đạo Tổng công ty. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn và Tổng công ty được triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố chi bộ vững mạnh được quan tâm thường xuyên. Công tác tổ chức xây dựng chi bộ được thực hiện có nền nếp theo đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2023: Chi bộ tập trung mọi nguồn lực và trí tuệ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác Tổ chức và công tác Hành chính quản trị. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, lao động theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Tiếp tục xây dựng phương án đề xuất kiện toàn cán bộ/Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ của Tổng công ty để nâng cao vai trò quản lý, điều phối của Tổng công ty đối với đơn vị thành viên; Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu xây dựng Chi bộ Tổ chức hành chính vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Bí thư Chi bộ TCHC thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ (2017-2020)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Sơn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ghi nhận kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng và công tác chuyên môn của Tổng công ty.


 Đ/c Dương Sơn Hào, Ủy viên BTV Đảng ủy TCT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ. Các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, tập trung thảo luận về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần dân chủ tham luận tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết và xây dựng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, gồm 05 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị đạo đức tốt để lãnh đạo các hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới đó là các đồng chí: Phạm Vũ Tuấn; đ/c Phạm Văn Lưu; đ/c Nguyễn Công Thật; đ/c Nguyễn Phúc Tùng và đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng. Đại hội đã bầu trực tiếp các chức danh Bí thư và phó Bí thư, kết quả đồng chí Phạm Vũ Tuấn đã trúng cử Bí thư và đồng chí Phạm Văn Lưu trúng cử Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2020-2023.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra 05 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng Bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí: Phạm Vũ Tuấn; đ/c Phạm Văn Lưu, đ/c Nguyễn Công Thật; đ/c Nguyễn Văn Nam và đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng; Đại biểu dự khuyết là đ/c Nguyễn Phúc Tùng.

 Đại hội chia tay đ/c Nguyễn Văn Đồng UVBTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty - Nguyên Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính 

Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa mới căn cứ Nghị quyết đại hội để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành hoạt động để triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ đã được đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Phạm Văn Lưu-PVC

Tags: null