Chi bộ Kế hoạch Đầu tư & Tái Cơ cấu - Tổng công ty PVC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2020-2023)

Đại hội Chi bộ Kế hoạch Đầu tư & Tái Cơ cấu nhiệm kỳ (2020- 2023) được tổ chức vào sáng ngày 6/3/2020 tại Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.


Toàn cảnh Đại hội Chi bộ KHĐT&TCC nhiệm kỳ 2020-2023

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty; đ/c Nghiêm Quang Huy, UVHĐQT Tổng công ty; đ/c Nguyễn Đức Đạt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đ/c Lê Mạnh Hà, Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty, cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và sự có mặt của 15 đảng viên trong Chi bộ KHĐT & TCC.

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Chi bộ KHĐT&TCC luôn phát huy vai trò chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo Ban, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm thuộc lĩnh vực của Tổng công ty. Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty ghi nhận kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng và công tác chuyên môn của Tổng công ty.

Đ/c Trần Ngọc Lâm trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ tại Đại hội 

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ. Các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, tập trung thảo luận về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Các đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ tham luận tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết và xây dựng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, gồm 03 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị đạo đức tốt để lãnh đạo các hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới đó là các đồng chí: Trần Ngọc Lâm; đ/c Nguyễn Thị Giang và đ/c Đỗ Nguyên Thanh Hải. Đại hội đã bầu trực tiếp các chức danh Bí thư và phó Bí thư, kết quả đồng chí Trần Ngọc Lâm đã trúng cử Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Giang trúng cử Phó Bí thư Chi bộ Kế hoach Đầu tư &Tái cơ cấu nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội cũng đã bầu ra 04 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng Bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Đạt, Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Giang, Đỗ Nguyễn Thanh Hải là đại biểu chính thức; Đại biểu dự khuyết là đ/c Hà Quang Ấn.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa mới căn cứ Nghị quyết đại hội để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành hoạt động để triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ đã được đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2020-2023.
Phạm Văn Lưu -PVC

Tags: null