TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Sáng ngày 27/12/2019, Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty Mẹ - Tổng công ty được tổ chức trực tuyến tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với sự có mặt của 61 đại biểu, đại diện cho 310 Người lao động tại Công ty mẹ.

                            Toàn cảnh Hội nghị Người lao động Công ty Mẹ - TCT năm 2020

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Ban/Văn phòng Đảng đoàn thể/Ban Điều hành/Chi nhánh/Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận và Đại diện người lao động được bầu từ Hội nghị Người lao động của các Ban/Văn phòng Đảng đoàn thể/Ban Điều hành/Chi nhánh Tổng công ty.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm:

- Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Đồng chí Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ TCT.

- Thư ký Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban Kinh tế Kỹ thuật Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về các nội dung:

Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Điều kiện làm việc và các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của của Công ty mẹ - Tổng công ty, do đồng chí Nguyễn Văn Đồng -  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc TCT báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và các nội dung liên quan đến người lao động tại Hội nghị.

Báo cáo hoạt động công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở và Nội quy lao động và Chế độ chính sách đối với người lao động và báo cáo Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của Người lao động, do đồng chí Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty trình bày.

   Đ/c Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn CTy Mẹ báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, báo cáo đánh giá TƯLĐTT, quy chế dân chủ, nội quy lao động, ý kiến của người lao động tại hội nghị 

Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng năm 2019 và các nội dung công khai tài chính có liên quan đến người lao động, do đồng chí Bùi Hoàng Giang - Phó Trưởng Ban TCKT&KT Tổng công ty trình bày.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Người sử dụng lao động đã trả lời các kiến nghị của cán bộ, công nhân viên và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ, gồm 05 đồng chí:

1 - Nguyễn Phúc Tùng - Chuyên viên, Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty.

2 - Bùi Thanh Vân - Nhân viên, Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty.

3 - Nguyễn Thị Mai Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Ban TCKT-KT

4 - Nguyễn Tiến Khang - Cán bộ Công đoàn Bộ phận Ban Điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

5 - Nguyễn Đức Long - Chuyên viên Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

             Tổ đối thoại định kỳ năm 2020 Công ty Mẹ TCT ra mắt Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty: Đã kết luận Hội nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Mẹ PVC nỗ lực trên mọi mặt công tác, tích cực tham gia triển khai các dự án do Công ty Mẹ và các đơn vị đảm nhiệm, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2,  đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 tới đây Tổng Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi vậy mỗi đoàn viên Công đoàn Công ty Mẹ PVC cần tích cực, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

                 Đ/c Nguyễn Phương Thảo, Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết: 100% số đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết nhất trí nội dung bản dự thảo đã được đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Thư ký Hội nghị trình bày.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đồng tuyên bố kết thúc Hội nghị. Hội nghị kết thúc hồi 10h30 ngày 27/12/2019.
Tin Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Mẹ PVC

Tags: null