Công bố thông tin về việc khám xét nơi làm việc đối với người nội bộ của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

null
Tags: null