Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của PVC tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam -SSG

null
1. Tên doanh nghiệp phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG

Địa chỉ:                Số 01, Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm,  Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:           043 938 1643

2. Vốn điều lệ:    800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)

Vốn thực góp:     390.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tỷ đồng)

3. Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy phép kinh doanh số 0104394599 cấp lần đầu ngày 19/01/2010, cấp thay đổi lần 6 ngày 30/09/2014, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

+     Kinh doanh bất động sản

+     Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí (trừ loại hình vui chơi, giải trí nhà nước cấm)

+     Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

+     Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

+     Hoạt động của trụ sở văn phòng

+     Hoạt động tư vấn quản lý

+     Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

+     Bán buôn sắt thép

+     Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

+     Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

+     Hoạt động của các cơ sở thể thao

+     Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

+     Quảng cáo

+     Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

+     Đại lý du lịch, điều hành tua du lịch

+     Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

+     Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

+     Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường bộ.

4. Số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

    Giá khởi điểm:                            10.080 đồng/cổ phần

5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:   CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở chính:                                   Số 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0439343888               Fax: 0439343999

6. Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà thầu đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PV-SSG

7. Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Từ 23/09/2015 đến 08/10/2015 tại:       Ø Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

8. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:                                    
Trước 12h00 ngày 12/10/2015 tại:         Ø Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

9.Thời gian và địa điểm tổ chức buổi chào bán cạnh tranh:
Từ 9h00 ngày 13/10/2015 tại:                 Ø Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tham khảo tại địa điểm đăng ký đấu giá và các trang web: www.psi.vn và www.pvc.vn

File đính kèm:
Thông tin đăng báo.pdf
Bản công bố thông tin.pdf
Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh.pdf
Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.pdf
Quy chế chào bán cạnh tranh.pdf
Thông tin đăng website chào bán cạnh tranh cổ phần của PVC tại PV-SSG.pdf
Tags: null