Đính chính số liệu trong công văn giải trình và CBTT về nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

null
Tags: null